Armenian Verbs

Welcome to the 10th lesson about verbs in Armenian. We will first learn about the present tense, followed by the past tense, and future tense. We will also analyze some grammar rules, and finally practice how to ask for direction in Armenian.

Verbs are used to express an action (I swim) or a state of being (I am). The present tense in Armenian conveys a situation or event in the present time. Here are some examples:

Present Tense
Armenian
Pronunciation
I speak English
Ես խոսում եմ անգլերեն:
[Yes khosum yem angleren.] Audio
you speak French
Դուք խոսում եմ ֆրանսերեն:
[Duk’ khosum yem franseren] Audio
he speaks German
Նա խոսում է գերմաներեն:
[Na khosum e germaneren] Audio
she speaks Italian
Նա խոսում է իտալերեն:
[Na khosum e italeren] Audio
we speak Arabic
Մենք խոսում ենք արաբերեն:
[Menk’ khosum yenk’ araberen] Audio
they speak Chinese
Նրանք խոսում են չինարեն:
[Nrank’ khosum yen ch’inaren] Audio

The past tense in Armenian conveys a situation or event in the past time. Here are some examples:

Past Tense
Armenian
Pronunciation
I visited France
Ես Ֆրանսիա այցելեցի:
[Yes Fransia ayts’yelets’i] Audio
you visited Italy
Դուք Իտալիա այցելեցիք:
[Duk’ Italia ayts’yelets’ik’.] Audio
he visited Morocco
Նա Մարոկկո այցելեց:
[Na Marokko ayts’yelets’] Audio
she visited China
Նա Չինաստան այցելեց:
[Na Ch’inastan ayts’yelets’] Audio
we visited Mexico
Մենք Մեքսիկա այցելեցինք:
[Menk’ Mek’sika ayts’yelets’ink’] Audio
they visited Kenya
Նրանք Քենիա այցելեցին:
[Nrank’ K’yenia ayts’yelets’in] Audio

The future tense in Armenian conveys a situation or event which is anticipated to happen in the future. Here are some examples:

Future Tense
Armenian
Pronunciation
I will drink milk
Ես կաթ կխմեմ:
[Yes kat’ kkhmem] Audio
you will drink coffee
Դուք սուրճ կխմեք:
[Duk’ surch kkhmek’] Audio
he will drink tea
Նա թեյ կխմի:
[Na t’yey kkhmi] Audio
she will drink water
Նա ջուր կխմի:
[Na jur kkhmi] Audio
we will drink apple juice
Մենք խնձորի հյութ կխմենք:
[Menk’ khndzori hyut’ kkhmenk’] Audio
they will drink tea
Նրանք թեյ կխմեն:
[Nrank’ t’yey kkhmen] Audio

Now let's take a break and refresh our vocabulary by learning the body parts.

ear
ear Audio
ականջ [akanj]
eye
eye Audio
աչք [ach’k’]
mouth
mouth Audio
բերան [beran]
nose
nose Audio
քիթ [k’it’]
hair
hair Audio
մազ [maz]
face
face Audio
դեմք [demk’]
head
head Audio
գլուխ [glukh]
heart
heart Audio
սիրտ [sirt]
hand
hand Audio
ձեռք [dzerrk’]
fingers
fingers Audio
մատներ [matner]
leg
leg Audio
ոտք [votk’]
feet
feet Audio
ոտնաթաթեր [votnat’at’yer]

Travel Phrases in Armenian

Imagine yourself in some Armenian speaking country. The following travel phrases are highly important and can help you avoid misunderstanding. Try to memorize them and practice!

English
Armenian
Pronunciation
Can you help me?
Կարող եք ինձ ոգնել?
[Karogh yek’ indz vognel?] Audio
Can I help you?
Կարող եմ ոգնել Ձեզ?
[Karogh yem vognel Dzez?] Audio
Where is the airport?
Որտեղ է օդանավակայանը?
[Vortegh e odanavakayany.] Audio
Go straight
ՈՒղիղ գնացեք:
[Ughigh gnats’yek’] Audio
Then
Հետո
[Heto] Audio
Turn left
Ձախ թեքվեք:
[Dzakh t’yek’vek’] Audio
Turn right
Աջ թեքվեք:
[Aj t’yek’vek’] Audio

I hope this lesson about the verbs in Armenian was not hard for you. If you have any question about this lesson please contact me here. Now it's time to check the next lesson below.

Armenian Vocabulary   Armenian Vocabulary

Armenian Audio   Armenian AudioShare

Inspirational Quote: Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do. Goethe