Armenian Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Armenian phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes
Armenian
Pronunciation
Happy birthday
Շնորհավոր Ծնունդ
[Shnorhavor Tsnund] Audio
Happy new year
Շնորհավոր Նոր Տարի
[Shnorhavor Nor Tari] Audio
Merry Christmas
Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ
[Shnorhavor Surb Tsnund] Audio
Good luck
Հաջողություն
[Hajoghut’yun] Audio
Congratulations
Շնորհավորանքներս
[Shnorhavorank’ners] Audio

Travel Phrases
Armenian
Pronunciation
I have a reservation (hotel)
Ես նախօրոք պատվիրած սենյակ ունեմ:
[Yes nakhorok’ patvirats senyak unem] Audio
Do you have rooms available?
Դուք ազատ սենյակներ ունեք?
[Duk’ azat senyakner unek’.] Audio
I would like a non-smoking room
Ես կցանկանայի չծխողների համար նախատեսված
[Yes kts’ankanayi ch’tskhoghneri hamar nakhatesvats] Audio
What is the charge per night?
սենյակ:
[senyak] Audio
Is this seat taken?
Որքան արժե մեկ գիշերը?
[Vork’an arzhe mek gishery.] Audio
I'm vegetarian
Այս տեղը զբաղված է?
[Ays teghy zbaghvats e] Audio
Waiter
Ես բուսակեր եմ:
[Yes busaker yem] Audio
How much is this?
մատուցող/մատուցողուհի
[matuts’vogh / matuts’voghuhi] Audio
This is very expensive
Սա ինչ արժե?
[Sa inch’ arzhe.] Audio

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Armenian. If you have any question about this lesson please contact me here. The next lesson is below.

Armenian Numbers   Armenian Numbers

Armenian Grammar   Armenian Grammar


Share

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson