Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Armenian Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Armenian phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes - Armenian - Pronunciation
Happy birthday Շնորհավոր Ծնունդ [Shnorhavor Tsnund] Audio
Happy new year Շնորհավոր Նոր Տարի [Shnorhavor Nor Tari] Audio
Merry Christmas Շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ [Shnorhavor Surb Tsnund] Audio
Good luck Հաջողություն [Hajoghut’yun] Audio
Congratulations Շնորհավորանքներս [Shnorhavorank’ners] Audio

Travel Phrases - Armenian - Pronunciation
I have a reservation (hotel) Ես նախօրոք պատվիրած սենյակ ունեմ: [Yes nakhorok’ patvirats senyak unem] Audio
Do you have rooms available? Դուք ազատ սենյակներ ունեք? [Duk’ azat senyakner unek’.] Audio
I would like a non-smoking room Ես կցանկանայի չծխողների համար նախատեսված [Yes kts’ankanayi ch’tskhoghneri hamar nakhatesvats] Audio
What is the charge per night? սենյակ: [senyak] Audio
Is this seat taken? Որքան արժե մեկ գիշերը? [Vork’an arzhe mek gishery.] Audio
I'm vegetarian Այս տեղը զբաղված է? [Ays teghy zbaghvats e] Audio
Waiter Ես բուսակեր եմ: [Yes busaker yem] Audio
How much is this? մատուցող/մատուցողուհի [matuts’vogh / matuts’voghuhi] Audio
This is very expensive Սա ինչ արժե? [Sa inch’ arzhe.] Audio

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Armenian. Please check out our main menu here for more lessons: homepage. The next lesson is below.

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.