Afrikaans Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Afrikaans phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes
Afrikaans
Happy birthday
Geluk met jou verjaarsdag Audio
Happy new year
Gelukkige Nuwejaar Audio
Merry Christmas
Geseёnde Kersfees Audio
Good luck
Voorspoed Audio
Congratulations
Veels geluk Audio

Travel Phrases
Afrikaans
I have a reservation (hotel)
Ek het 'n bespreking Audio
Do you have rooms available?
Het julle kamers beskikbaar? Audio
I would like a non-smoking room
Ek soek 'n nierook kamer Audio
What is the charge per night?
Wat is die koste vir 'n aand? Audio
Is this seat taken?
Is hierdie stoel gevat? Audio
I'm vegetarian
Ek is 'n vegetariёr Audio
Waiter
Kelder / Kelderin! Audio
How much is this?
Hoeveel is hierdie? Audio
This is very expensive
Dit is baie duur Audio

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Afrikaans. If you have any question about this lesson please contact me here. The next lesson is below.

Afrikaans Numbers   Afrikaans Numbers

Afrikaans Grammar   Afrikaans Grammar


Share

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson