Zulu Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Zulu phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes
Zulu
Happy birthday
halala ngosuku lwakho lokuzalwa Audio
Happy new year
nyakomusha Audio
Merry Christmas
ukhisimusi omnandi Audio
Good luck
okuhle kodwa Audio
Congratulations
halala ngosuku lwakho lokuzalwa Audio

Travel Phrases
Zulu
I have a reservation (hotel)
ngibekisile indawo Audio
Do you have rooms available?
ngabe likhona igumbi elingasebenzanga? Audio
I would like a non-smoking room
ngingathanda ukuthola igumbi ekungabhenywa kulo Audio
What is the charge per night?
kukhokhwa malini ngobusuku ngabunye? Audio
Is this seat taken?
ngabe ukhona ohlezi lapha? Audio
I'm vegetarian
angiyidli inyama Audio
Waiter
weta Audio
How much is this?
kubiza malini loku? Audio
This is very expensive
loku kubiza kakhulu Audio

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Zulu. If you have any question about this lesson please contact me here. The next lesson is below.

Zulu Numbers   Zulu Numbers

Zulu Grammar   Zulu Grammar


Share

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson