Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Igbo Exam

If you want to practice what you have learned in Igbo, then this is your chance. This exam is short but fun. You will be able to see your score after you finish taking the test.

What is the name of object in the image?
carrots
nduko
tomatosi
alibasa
karọt
aplụ
What is the name of object in the image?
bread
achịcha
ala-efi
bọta
chiiz
ọkụkụ
What is the name of object in the image?
horse
nwanyi
nwoke
ụlọ/ụnọ
efi
ayịya
What is the name of object in the image?
cat
ayịya
nkịta
pusu
oke
efi

Which one of the following means (hospital)?
dibia oyibo
ọgwụ
ebe a na-ere ọgwụ
ụlọ ọgwụ
ndi uwe ojii

Which one of the following means (pencil)?
ọtụtụ akwụkwọ
akwụkwọ nkọwa
iruakwụkwọ
uriakwụkwọ
nkwako

Which one of the following means (shoes)?
belt
afe/uwe
akpụkwụ
traụza
okpu

Which one of the following means (rainy)?
oyi
ọkụ ọkụ
sno
anwụ anwụ
mmiri

The word (usekwu ) means which of the following:
kitchen
bedroom
house
toilet
bed

The word (ọsịsọ ) means which of the following:
always
never
quickly
slowly
rarely

The word (ọnụ ) means which of the following:
ear
eye
nose
mouth
face

The word (asaa ) means which of the following:
five
seven
nine
three
four

How would you write (why?)
kedụ?
gịnị/ọ gịnị?
onye?
maka gịnị?
mgbe ole?


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.