Albanian Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Albanian phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes
Albanian
Happy birthday
gëzuar ditëlindjen! Audio
Happy new year
gëzuar vitin e ri! Audio
Merry Christmas
gëzuar krishtlindjet! Audio
Good luck
paç fat!/ me fat! Audio
Congratulations
urime! Audio

Travel Phrases
Albanian
I have a reservation (hotel)
kam një rezervim (për një dhomë) Audio
Do you have rooms available?
keni dhoma të disponueshme? Audio
I would like a non-smoking room
do të doja një dhomë ku nuk lejohet duhani Audio
What is the charge per night?
sa është çmimi për natë? Audio
Is this seat taken?
është i zënë ky vend? Audio
I'm vegetarian
unë jam vegjeterian Audio
Waiter
kamarier/ kamariere Audio
How much is this?
sa kushton kjo/ ky? Audio
This is very expensive
kjo është shumë e shtrenjtë. Audio

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Albanian. If you have any question about this lesson please contact me here. The next lesson is below.

Albanian Numbers   Albanian Numbers

Albanian Grammar   Albanian Grammar


Share

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson