Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Albanian Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Albanian phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes - Albanian
Happy birthday gëzuar ditëlindjen! Audio
Happy new year gëzuar vitin e ri! Audio
Merry Christmas gëzuar krishtlindjet! Audio
Good luck paç fat!/ me fat! Audio
Congratulations urime! Audio

Travel Phrases - Albanian
I have a reservation (hotel) kam një rezervim (për një dhomë) Audio
Do you have rooms available? keni dhoma të disponueshme? Audio
I would like a non-smoking room do të doja një dhomë ku nuk lejohet duhani Audio
What is the charge per night? sa është çmimi për natë? Audio
Is this seat taken? është i zënë ky vend? Audio
I'm vegetarian unë jam vegjeterian Audio
Waiter kamarier/ kamariere Audio
How much is this? sa kushton kjo/ ky? Audio
This is very expensive kjo është shumë e shtrenjtë. Audio

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Albanian. Please check out our main menu here for more lessons: homepage. The next lesson is below.

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.