Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Samoan Phrases

Welcome to our seventh lesson about popular Samoan phrases. This page will include greetings, questions, emergency and survival expressions, asking for direction, language practice, introducing yourself, holiday wishes, and finally some travel phrases.

Holiday Wishes - Samoan
Happy birthday manuia lou aso fanau
Happy new year manuia le tausaga fou
Merry Christmas manuia le kerisimasi
Good luck ia manuia
Congratulations malo

Travel Phrases - Samoan
I have a reservation (hotel) e iai lo'u avanoa ua fa'amauina
Do you have rooms available? e iai ni tou potu o avanoa?
I would like a non-smoking room ou te mana'o ise potu e le fa'atagaina ai le ulaula
What is the charge per night? o lea le totogi o le po e tasi?
Is this seat taken? ua ave e sesi le nofoa lea?
I'm vegetarian ou te le ai aano o manufasi
Waiter tama faigaluega
How much is this? e fia le tau o le mea lea?
This is very expensive taugata tele le mea lea

I hope you enjoyed this lesson about the phrases in Samoan. Please check out our main menu here for more lessons: homepage. The next lesson is below.

Inspirational Quote: Every artist was first an amateur. R. W. Emerson


Homepage ☰

Vocabulary 🔤

Numbers 🔢

Phrases 💬

Grammar 📘

More

Copyright © 2018 LEARN101.ORG.
All rights reserved.