Oromo Vocabulary

Welcome to the 9th lesson about the Oromo vocabulary. We're dedicating this page to the most important and most used words in Oromo. For example: clothes, languages, countries, travel, survival words, class, and house components.

shirt
shirt
shamiizii
sweater
sweater
shurraaba
jacket
jacket
jaakeetii
coat
coat
kootii
socks
socks
kaalsii
shoes
shoes
qophee
trousers
trousers
surree
pajamas
pyjamas
pajaamaa
belt
belt
sabbata
underwear
underwear
uffata dhaqnattaanu
hat
hat
barmeexaa
skirt
skirt
qamisii

The following words are related to languages and countries.

Language
Oromo
Country
Oromo
Arabic
arabiffaa
Morocco
morookoo
Chinese
chaayiniffaa
China
chaayinaa
English
ingiliffaa
England
ingilaandii
French
faransaayii
France
faransaayii
German
jarmaniffaa
Germany
jermanii
Greek
giriikiffaa
Greece
giriikii
Portuguese
portugiizii
Portugal
portugaali
Hindi
hindiffaa
India
hindii
Italian
xaaliyaaniffaa
Italy
xaliyaani
Japanese
jaappaaniffa
Japan
jappaanii
Russian
raashiniffaa
Russia
raashaa
Spanish
ispaaniffaa
Spain
sipeeyinii
Swedish
afaan swiidiinii
Sweden
swiidiinii

The following vocabulary is related to travel and survival.

Travel
Oromo
airport
dirree xiyaaraa
doctor
cirreessa
airplane
xiyyaara
medicines
qoricha
train
babura lafaa
pharmacy
manaqorichaa
taxi
taaksii
hospital
hoospitaala
bus
baasii
ambulance
ambulaansii
car
makiina
poison
summii
ticket
tieetii
help me
na gargaari
hotel
hooteela
danger
balaa
reservation
sire qabsiisuu
accident
balaa ga'e
passport
paaspoortii
police
pooliisii
luggage
qodaa karaa
headache
mataa bowwuu
tourism
daawwannaa
stomach ache
garaa ciniinnaa

The following list of words is related to a class environment and the components of a house.

Class
Oromo
books
kitaaboota
toilet
kutaa usoo
pen
iskiriibtoo
bed
siree
dictionary
kuusaa jecholee
bedroom
kutaasiree
library
manakitaabaa
furniture
qodaa manaa
desk
deeskii
house
mana
student
barataa
kitchen
kushiinaa
teacher
barsiisaa
plate
saanii
chair
barcuma
refrigerator
firiijii
paper
waraqaa
room
kutaamanaa
page
fuula
table
xarapheezzaa
pencil
irsaasa
window
fooddaa
question
gaafii
television
televijinii

Did you enjoy this lesson about the Oromo vocabulary? I hope so, if you have any problem with this lesson contact me with questions here. You can now check the next lesson below.

Oromo Grammar   Oromo Grammar

Oromo Verbs   Oromo Verbs


Share

Inspirational Quote: You are never given a wish without also being given the power to make it come true. You have to work for it, however. Richard Bach